01 feb 1996 16:00

Groen licht voor de voorlichtingscampagne naar aanleiding van de Inter
gouvernementele Conferentie