11 mrt 2019 18:12

Groene OLO heropening

In overeenstemming met het financieringsplan van 2019, dat werd aangekondigd in december 2018, overweegt het Federaal Agentschap van de Schuld om de groene OLO (OLO 1,25% - 22 april 2033) die vorig jaar werd uitgegeven, opnieuw te openen om de liquiditeit van deze benchmarkobligatie verder te verzekeren. Het uitstaande bedrag van de groene OLO bedraagt momenteel € 4,5 miljard.
De opbrengsten van de tranches die in 2019 in de groene OLO worden uitgegeven, zullen worden toegewezen aan de in aanmerking komende groene uitgaven, in overeenstemming met het "groene OLO-raamwerk" dat is bekendgemaakt bij de inaugurale uitgifte (www.debtagency.be) van de groene OLO en dat ex ante is beoordeeld door Sustainalytics, een Second Opinion Provider. De selectie van deze uitgaven is gebaseerd op het advies van een interministeriële werkgroep.
Het bedrag van in aanmerking komende groene uitgaven, dat beschikbaar is voor uitgifte in 2019, bedraagt maximum € 2,5 miljard. Het bestaat uit geselecteerde budgettaire- en belastinguitgaven voor het jaar 2019 en voor het jaar 2018,  op voorwaarde dat deze geselecteerde uitgaven niet werden gekoppeld aan opbrengsten van de uitgifte van de groene OLO uit 2018.

In overeenstemming met het financieringsplan van 2019, dat werd aangekondigd in december 2018, overweegt het Federaal Agentschap van de Schuld om de groene OLO (OLO 1,25% - 22 april 2033) die vorig jaar werd uitgegeven, opnieuw te openen om de liquiditeit van deze benchmarkobligatie verder te verzekeren. Het uitstaande bedrag van de groene OLO bedraagt momenteel € 4,5 miljard.

De opbrengsten van de tranches die in 2019 in de groene OLO worden uitgegeven, zullen worden toegewezen aan de in aanmerking komende groene uitgaven, in overeenstemming met het "groene OLO-raamwerk" dat is bekendgemaakt bij de inaugurale uitgifte (www.debtagency.be) van de groene OLO en dat ex ante is beoordeeld door Sustainalytics, een Second Opinion Provider. De selectie van deze uitgaven is gebaseerd op het advies van een interministeriële werkgroep.

Het bedrag van in aanmerking komende groene uitgaven, dat beschikbaar is voor uitgifte in 2019, bedraagt maximum € 2,5 miljard. Het bestaat uit geselecteerde budgettaire- en belastinguitgaven voor het jaar 2019 en voor het jaar 2018,  op voorwaarde dat deze geselecteerde uitgaven niet werden gekoppeld aan opbrengsten van de uitgifte van de groene OLO uit 2018.