24 dec 2010 11:14

Grondwettelijk Hof

Benoeming van een Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof

Benoeming van een Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Yves Leterme om de heer François Daout te benoemen tot Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof (*).

De betrekking is vrij sinds 5 december 2010, toen een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof met pensioen ging. 

Een vacaturebericht verscheen in het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2010. De Senaat stelde op 9 december 2010 een dubbele lijst van kandidaten voor.

(*) op basis van artikel 34, §1, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, zoals gewijzigd door de bijzondere wetten van 16 juli 1993, 9 maart 2003, 27 maart 2006 en 21 februari 2010.