23 nov 2007 14:43

Grondwettelijk hof

Benoeming van een Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof

Benoeming van een Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof

Op voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat mevrouw Trees Merckx-Van Goey als Nederlandstalige rechter benoemt bij het Grondwettelijk Hof. Ze vervangt de heer Alex Aerts die op 9 oktober 2007 met pensioen ging. Mevrouw Trees Merckx-Van Goey is lid van het Vlaams Parlement.