05 dec 2003 16:00

Grootstedenbeleid

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad de inhoud goed van de ontwerpen van aanhangsel bij de contracten die werden gesloten tussen de Federale Staat en de steden Antwerpen, Luik en Seraing in het kader van het grootstedenbeleid.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad de inhoud goed van de ontwerpen van aanhangsel bij de contracten die werden gesloten tussen de Federale Staat en de steden Antwerpen, Luik en Seraing in het kader van het grootstedenbeleid.

Het gaat om aanhangsels van technische aard die het resultaat zijn van de nieuwe evaluatie van bepaalde posten waarin voorzien is in de contracten. De enveloppe van elke stad die steun geniet, blijft identiek. De Inspectie van Financiën bracht een gunstig advies uit.