23 dec 2004 16:00

Grootstedenbeleid

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad de aanhangsels goed bij de contracten gesloten met de steden Antwerpen, Gent en Oostende en met de gemeente Schaarbeek in het kader van het grootstedenbeleid.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad de aanhangsels goed bij de contracten gesloten met de steden Antwerpen, Gent en Oostende en met de gemeente Schaarbeek in het kader van het grootstedenbeleid.

Het betreft wijzigingen aan de contracten die in het kader van het grootstedenbeleid werden gesloten met de steden Antwerpen, Gent, Oostende en de gemeente Schaarbeek. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op budgettaire aanpassingen tussen de initiatieven. In mindere mate gaat het ook om wijzigingen van sommige acties en de uitvoering van nieuwe initatieven. De wijzigingen hebben echter geen weerslag op het globale bedrag van de enveloppe die men aan elke stad of gemeente toekende. Ter herinnering: voor het begrotingsjaar 2004 werden in het kader van het grootstedenbeleid overeenkomsten gesloten met vijftien steden en gemeenten voor een totaal bedrag van 42.292.000 euro.