06 dec 2002 16:00

Grootstedenbeleid

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister belast met het Grootstedenbeleid, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van overeenkomsten met verschillende steden of gemeenten.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister belast met het Grootstedenbeleid, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van overeenkomsten met verschillende steden of gemeenten.

Het akkoord heeft meer bepaald betrekking op: - de inhoud en de bedragen van de aanhangsels bij de overeenkomsten met de steden/gemeenten Gent, Oostende, Antwerpen, La Louvière, Luik en Schaarbeek enerzijds; - en anderzijds de inhoud en de bedragen van de overeenkomsten die voor 2003 werden afgesloten met de steden/gemeenten Bergen, Oostende, Molenbeek en Anderlecht. Voor de aanhangsels bij de contracten 2002 is een budget van 41.052.000 euro voorzien. Voor de nieuwe overeenkomsten 2003 werd een budget van 41.667.000 euro voorzien, verspreid als volgt: - 1.385.632,62 euro voor Anderlecht; - 2.749.885,22 euro voor Molenbeek; - 2.038.522,05 euro voor Bergen; - 1.504.609,07 euro voor Oostende. Dank zij deze overeenkomsten kunnen een aantal maatregelen ten gunste van achtergestelde buurten worden gefinancierd. Het is de bedoeling acties te ondersteunen met als doel de levenssfeer te verbeteren, de leefvoorwaarden van de bewoners te herwaarderen, de veiligheid te vergroten en plaatselijke economische functies te (re)activeren.