09 jun 2005 17:00

Grootstedenbeleid

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie en Grootstedenbeleid, nam de Ministerraad kennis van een nota over de overeenkomsten die worden gesloten met de steden Antwerpen, Charleroi, La Louvière, Luik, en de gemeenten Schaarbeek en Sint-Gillis in het kader van het Grootstedenbeleid.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie en Grootstedenbeleid, nam de Ministerraad kennis van een nota over de overeenkomsten die worden gesloten met de steden Antwerpen, Charleroi, La Louvière, Luik, en de gemeenten Schaarbeek en Sint-Gillis in het kader van het Grootstedenbeleid.

In de algemene uitgavenbegroting van 2005 is een bedrag van 128.652.000 euro voor stadsovereenkomsten voorzien. Vanaf dit jaar worden die voor drie jaar gesloten. Daarom besliste de Ministerraad voortaan vijf doelstellingen aan de overeenkomsten toe te kennen. Ze beantwoorden beter aan de visie op middellange termijn: - een geïntegreerde ontwikkeling van de wijken in de stad, - een levendige lokale economie, duurzame banen in de buurt, - wijken waar het goed samenleven is, - een gezonde stad, - een beter aanbod aan woningen (in het kader van het toekomstige luik 'huisvesting' van het programma). De vastlegging van de begroting die aan idere overeenkomst is gekoppeld, zal in de loop van het begrotingsjaar 2005 integraal worden uitgevoerd.