19 dec 2003 16:00

Grootstedenbeleid : aanhangsel bij het contract dat werd gesloten met de stad Gent in het kader van het Stedenbeleid

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, heeft de Ministerraad een aanhangsel bij het contract dat werd gesloten met de stad Gent in het kader van het Stedenbeleid goedgekeurd.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, heeft de Ministerraad een aanhangsel bij het contract dat werd gesloten met de stad Gent in het kader van het Stedenbeleid goedgekeurd.

Het gaat om een aanhangsel van technische aard dat het resultaat is van de nieuwe evaluatie van bepaalde posten waarin voorzien is in het contract. Ter herinnering. Het bedrag dat aan Gent werd toegekend voor 2003 was 5.009.682 euro. Het is de bedoeling een bepaald aantal acties te ondersteunen die de leefomgeving en de leefomstandigheden zullen verbeteren, de veiligheid verhogen en de lokale economische functie een nieuwe impuls geven.