14 mrt 2003 16:00

Grootstedenbeleid - Overeenkomsten 2003

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister belast met het Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad een reeks overeenkomsten goed die werden afgesloten in het kader van het Grootstedenbeleid met de steden Gent en Charleroi, voor het begrotingsjaar 2003.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister belast met het Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad een reeks overeenkomsten goed die werden afgesloten in het kader van het Grootstedenbeleid met de steden Gent en Charleroi, voor het begrotingsjaar 2003.

Dit zijn de bedragen die in 2003 aan die steden werden toegekend: Gent: 5.009.682,37 euro; Charleroi: 4.516.615,60 euro. Ter herinnering: het programma "Grootstedenbeleid" is opgebouwd rond de volgende drie assen: - het dagelijks leven in de wijken verbeteren en een perspectief aanbieden aan alle bewoners; - heropleving van de woonomgeving in de wijken in moeilijkheden; - de wijk in de stedelijke agglomeratie verankeren.