04 apr 2003 17:00

Grootstedenbeleid: overeenkomsten met Luik en Schaarbeek

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de overeenkomsten goed, die in het kader van het Grootstedenbeleid werden afgesloten met de stad Luik en de gemeente Schaarbeek.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de overeenkomsten goed, die in het kader van het Grootstedenbeleid werden afgesloten met de stad Luik en de gemeente Schaarbeek.

De bedragen die in 2003 voor beide steden worden toegekend zijn de volgende: - 4.192.837 euro voor Luik; - 2.084.043 euro voor Schaarbeek. Het objectief bestaat erin om acties te ondersteunen met als doel de levenssfeer te verbeteren, de leefvoorwaarden van de bewoners te herwaarderen, de veiligheid te vergroten en plaatselijke economische functies te (re)activeren.