01 jul 2005 17:00

GSM-R

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de GSM-R.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de GSM-R.

Het voorontwerp richt een juridisch statuut op voor de GSM-R. Deze standaard is door de Europese Commissie gekozen als norm voor de radiotelecommunicatie en support van het systeem controle-besturing en seingeving, in het kader van de interoperabiliteit en de interconnectie van het trans-Europese spoorwegsysteem. De GSM-R beantwoordt aan de behoeften van de spoorwegexploitatie en heeft als doel het spoorverkeer te regelen en de veiligheid en interoperabiliteit tussen de spoorwegnetwerken te verbeteren. De GSM-R operator zal enkel diensten aan de spoorweggemeenschap aanbieden. De Ministers van Overheidsbedrijven, Binnenlandse zaken, Economie en Werk worden ermee belast om aan ASTRID (*), BIPT, Infrabel (**) en de NMBS-holding op te dragen om tegen 30 september 2005 de bereikbaarheid van de nooddiensten op het gehele spoorwegnetwerk na te gaan. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) ASTRID is een telecom-operator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. (**) Infrabel is de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur.