04 dec 2015 16:12

Gunning overheidsopdracht voor aankoop van Rapid Reaction Vehicles voor Defensie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput om een overheidsopdracht te gunnen voor de aankoop van 108 Rapid Reaction Vehicles (RRV), 38 modulaire beschermingkits, 60 demonteerbare ringaffuiten met rookpotwerpersysteem en een meerjarige open overeenkomst voor technische assistentie.

De ministerraad verleende op 10 juli 2015 zijn goedkeuring om via een overheidsopdracht RRV's aan te kopen voor Defensie. De aankoop kadert in de keuze van Defensie voor expeditionaire, licht gemotoriseerde landstrijdkrachten om operaties uit te voeren die gekenmerkt worden door snelheid, autonomie en flexibiliteit. De ministerraad keurt nu de gunning van deze overheidsopdracht goed.