19 jan 2018 15:47

Gunning van de overheidsopdracht over de wederopbouw van het SHAPE-dorp

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt gaat de ministerraad akkoord met de gunning van de overheidsopdracht over de wederopbouw van het SHAPE-dorp.

In uitvoering van de beslissing van de ministerraad van 18 december 2015, werd in januari 2016 een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd in het kader van een beperkte offerteaanvraag voor de opdracht voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud (DBM-opdracht) voor de wederopbouw van het SHAPE-dorp. Negen kandidaten hebben een dossier ingediend. Na een diepgaande analyse van de offertes en rekening houdend met de gunningscriteria werd de opdracht gegund in een enkele vaste schijf aan de inschrijver, de zogenaamde combinatie SHAPE 2020.