07 jun 2020 10:52

Gunning van een promotieopdracht van werken voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Namen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Koen Geens akkoord met de gunning van een promotieopdracht van werken voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Namen. 

Het gaat om een promotieopdracht met een huurperiode van 18 jaar voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Namen. 

Naar aanleiding van de publicatie van de opdracht via een open procedure op 13 maart 2019, werd na grondige juridische, administratieve en technische analyse een kandidaat weerhouden om dit project te realiseren.

Het huurcontract loopt over 18 opeenvolgende jaren met jaarlijkse stilzwijgende verlenging en een niet op voorhand bepaalde aankoopoptie.