08 dec 1995 16:00

Haalbaarheids- en conceptuele studie voor een nieuw radio-communicatie
systeem voor de strijdkrachten