05 sep 1997 17:00

Haard- of standplaatstoelage voor het personeel van de federale Overhe
id