28 okt 2022 17:53

Halfjaarlijks verslag Herstel- en Investeringsplan

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine het halfjaarlijkse verslag over de uitvoering van het Herstel- en Investeringsplan (HIP) goed.

Het halfjaarlijkse verslag van oktober 2022 heeft betrekking op 101 mijlpalen en streefdoelen (39% van het totale aantal mijlpalen en streefdoelen) en is zowel retrospectief als prospectief: het bestrijkt mijlpalen en streefdoelen die vóór en na de datum van het verslag moeten worden bereikt.

De ministerraad draagt de regeringsleden die verantwoordelijk zijn voor de achterstallige mijlpalen en streefdoelen op de nodige initiatieven te nemen om deze binnen het tijdschema te bereiken.

Daarnaast worden de bevoegde ministers opgedragen een ex-ante analyse uit te voeren en deze te bezorgen aan het expertisecentrum Do no significant harm (DNSH).