14 jan 2005 16:00

Handels- en financiële relaties met Libanon

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een pakket van maatregelen goed die de handels- en financiële relaties met Libanon dienen te bevorderen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een pakket van maatregelen goed die de handels- en financiële relaties met Libanon dienen te bevorderen.

Libanon bevindt zich in een moeilijke financiële en economische situatie met een overheidsschuld die alarmerende proporties heeft aangenomen. Tijdens het onderhoud op 16 september 2004 tussen de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken, en de heer Rafiq Al - Hariri, Eerste Minister van Libanon, verbond de heer Guy Verhofstadt zich ertoe een pakket maatregelen uit te werken die voornamelijk de handelsrelaties tussen beide landen moeten bevorderen. De steun kadert in de beslissingen genomen tijdens de conferentie in Parijs II op 23 november 2002. De maatregelen zijn: - een kredietlijn van maximaal 10 miljoen euro ter dekking van transacties voor de financiering van exporten en investeringen in het kader van de Nationale Delcrederedienst. De dekking wordt verstrekt voor rekening van de Staat en betreft transacties voor middellange en lange termijn. - het gebruik van middelen voor conflictpreventie na evaluatie van de huidige situatie in Libanon door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - een overeenkomst tussen België en Libanon om dubbele belasting te vermijden. - de organisatie van een handelsmissie onder leiding van Prins Filip en/of een Belgische week in Libanon.