05 mei 2017 17:37

Handling: Instelling van een beroepsprocedure

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Belgocontrol François Bellot een voorontwerp van wet goed tot instelling van een beroepsprocedure tegen een beslissing inzake de selectieprocedure voor de beperkte categorieën van grondafhandelingsdiensten op Brussels Airport.

Dit voorontwerp van wet voorziet in de effectieve mogelijkheid om, binnen de 15 dagen na de bekendmaking van de beslissing, een beroep in te dienen bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel van Brussel, die in kort geding oordeelt. Daarnaast bevestigt het voorontwerp de opschortende werking van het beroep in eerste aanleg en het niet-opschortend hoger beroep.

Indien een van de kandidaten die hebben deelgenomen aan de selectieprocedure een beroep wenst in te stellen tegen de beslissing van de beheerder, moet deze, volgens de huidige Belgische wetgeving, het geschil voor burgerrechtelijke rechtbanken brengen. Deze beroepsprocedure voor burgerrechtelijke rechtbanken bleek zeer lang voor de bagage-afhandelaars, waardoor de continuïteit van de activiteiten op de luchthaven in het gedrang kwam.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.