19 dec 2003 16:00

Harmonisatie van de bijdragen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot uitvoering van de programmawet (*) en dat als doel heeft de stelsels inzake de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen te harmoniseren en te vereenvoudigen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot uitvoering van de programmawet (*) en dat als doel heeft de stelsels inzake de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen te harmoniseren en te vereenvoudigen.

Het ontwerp voert de resultaten van de werkgelegenheidsconferentie uit, brengt bepaalde technische wijzigingen aan ten opzichte van het globale stelsel van bijdrageverminderingen en verbetert bepaalde formuleringen. De vijf doelgroepen zijn: - oudere werknemers, - langdurig werkzoekenden, - eerste aanwervingen, - jonge werknemers, - rechthebbenden op de collectieve arbeidsduurvermindering en de vierdagenweek. (*) Hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van Titel II.