20 apr 2007 17:00

Harmonisering van de barema's in de gezondheidszorg

Harmonisering van de barema's voor het personeel buiten de normen en voor het logistiek en administratief personeel van de rustoorden

Harmonisering van de barema's voor het personeel buiten de normen en voor het logistiek en administratief personeel van de rustoorden

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de harmonisering van de barema's voor het personeel buiten de normen en voor het logistiek en administratief personeel van de rustoorden. Het ontwerp gaat uit van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Het ontwerp volgt op het sociaal akkoord van 26 april 2005 (privésector) en het protocol van 18 juli 2005 (Comité A). Het heeft uitwerking vanaf 1 januari 2006: de datum van de eerste financiering van de maatregelen van het sociaal akkoord van 2005. Het regelt ook de afrekening voor 2004 en 2005, waar de maatregelen van het sociaal akkoord van 2000 nog van toepassing zijn. Het ontwerp vereenvoudigt de regels voor de harmonisering van de barema's die momenteel van kracht zijn, door de referentieperiode voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming gelijk te stellen met de referentieperiode die is toegepast in het kader van de financiering van de rustoorden, en door de berekening van de voorschotten te vereenvoudigen. Het ontwerp voorziet dat het verschil tussen de definitieve tegemoetkoming die is verschuldigd voor 2004, 2005 en 2006 en de voorschotten die al zijn gestort, zal worden weggewerkt binnen de drie maanden na de bekendmaking van het besluit. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed ter vervanging van het koninklijk besluit van 1 oktober 2002 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft.