15 dec 2023 18:34

Harmonisering vergoedingen dierenartsen voor uitgevoerde gereglementeerde opdrachten ten laste van het Sanitair Fonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de vergoedingen voor dierenartsen voor de uitgevoerde gereglementeerde opdrachten ten laste van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, genaamd “Sanitair Fonds”, harmoniseert.

Het Sanitair Fonds vergoedt de dierenartsen voor prestaties geleverd ten voordele van de bestrijding en bewaking van bepaalde dierenziekten. Deze vergoedingen of vacaties stonden tot op heden in meerdere onafhankelijke besluiten opgenomen en waren niet coherent.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft daarom als doel om alle vergoedingen die aan erkende dierenartsen voorzien worden voor het leveren van prestaties in het kader van de wetsbepalingen en verordeningen voor officiële dierziektenbestrijding, te bundelen. De onderhandelingen hiervoor werden reeds opgestart in 2010 en werden heropgestart in het kader van de herwaardering van het diergeneeskundig beroep.

Concreet voorziet het ontwerp in een uniforme omschrijving van de vergoedingen en harmoniseert het de vergoedingen die voorheen in de verschillende besluiten konden verschillen voor dezelfde opdracht.

Het basisprincipe is te werken met een eenheidspunt. Dit wordt ingeschat op 4,20 euro en verder jaarlijks geïndexeerd. Elke handeling voorziet in een aantal punten per handeling. Als resultaat is de berekening overzichtelijk voor zowel het Sanitair Fonds als de ontvangende dierenarts. Bovendien voorziet het ontwerp in een gemiddelde verhoging van ongeveer 30% t.o.v. de tarieven in 2022.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.