23 dec 2011 10:50

Haven van Zeebrugge

Overeenkomst met de Vlaamse regering voor het baggeronderhoud van de militaire dokken in zeebrugge

Overeenkomst met de Vlaamse regering voor het baggeronderhoud van de militaire dokken in zeebrugge

De ministerraad geeft toelating aan minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overeenkomst voor vijf jaar te sluiten met het departement Leefmilieu en Infrastructuur van de Vlaamse gemeenschap* om het baggercontract aan te wenden voor het baggeronderhoud van de militaire dokken in de zeehaven van Zeebrugge. 

* departement Leefmilieu en Infrastructuur - administratie Waterwegen en Zeewezen - afdeling Maritieme Toegang.