18 nov 2005 16:00

Havenfaciliteiten

Aanvullende lijst met havenfaciliteiten die voldoen aan de Europese verordening

Aanvullende lijst met havenfaciliteiten die voldoen aan de Europese verordening

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken en de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad de aanvullende lijst goed met havenfaciliteiten die voldoen aan de Europese verordening nr. 725/2004. De Ministerraad (*) heeft reeds lijsten van havenfaciliteiten goedgekeurd. De Voorzitter van het Federaal Comité voor de beveiliging van de havenfaciliteiten heeft echter een aanvullende lijst opgesteld van havenfaciliteiten waarvan de beveiligingsplannen in overeenstemming zijn met de bepalingen van voornoemde verordening. Deze lijst zal worden overgemaakt aan de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Voorzitter van het Federaal Comité voor de beveiliging van de havenfaciliteiten zal aan de betrokken havenfaciliteiten een conformiteitsattest met een geldigheidstermijn van 5 jaar afleveren. (*) op 25 juni en 3 september 2004.