18 nov 2005 16:00

HDPE-buizen

Aankoop van HDPE-buizen met bijhorende werken op de trajecten "Brussel-Gent-Franse grens" en "Ring Limburg"

Aankoop van HDPE-buizen met bijhorende werken op de trajecten "Brussel-Gent-Franse grens" en "Ring Limburg"

Op voorstel van de Heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad het opstarten goedgekeurd van een overheidsopdracht betreffende de aankoop van HDPE-buizen (High Density Poly Ethylen) met bijhorende werken op de trajecten "Brussel-Gent-Franse grens" en "Ring Limburg". Deze overheidsopdracht past in het kader van het project Upgrade WAN (*), gepland van 2004 tot 2007, met als doel het netwerk optische-vezelverbindingen van Defensie te vervolledigen. De realisatie van deze twee assen van transmissie via optische vezels is noodzakelijk om, enerzijds, de verbindingen te vervolledigen en te verzekeren met eerder verworven assen en, anderzijds, te voldoen aan de internationale verplichtingen inzake transmissiecapaciteit met hoog debiet binnen de NAVO en binnen Europa. (*) dat sinds de jaren '80 voor Defensie instaat voor de transmissie van stem en data.