02 aug 1996 17:00

Heffing op het zakencijfer 1995 gerealiseerd door de farmaceutische in
dustrie op de Belgische markt voor geneesmiddelen