06 okt 2016 14:27

“Helpt u ook cybercriminelen?”

68% van de Belgen helpt cybercriminelen
Grootste campagne in België ooit wil dit cijfer naar beneden halen

“6.491.641 Belgen helpen onbewust cybercriminelen.” Met die slogan lanceert het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) samen met de Cyber Security Coalition de grootste Belgische sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid ooit.

Uit een studie van de UGent blijkt dat 68% van de Belgen een gebruikersprofiel heeft dat meer risico loopt om geconfronteerd te worden met cybercriminaliteit. Miljoenen Belgen beveiligen hun computer, tablet of smartphone onvoldoende of zelfs helemaal niet.

“Op die manier helpen zij, vaak zonder het zelf te beseffen, cybercriminelen”, aldus Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). “Via onbeveiligde toestellen voeren criminelen bijvoorbeeld aanvallen uit.”


Scan en beveilig je computer

De campagne roept het grote publiek dan ook op om hun computer te scannen op virussen en te beveiligen tegen cybercriminelen. “Je toestel beveiligen doe je door te zorgen voor een goede virusscanner, voor updates van je programma’s en voor het maken van back-ups. Ook valse mails (phishing) kunnen herkennen, kan je veel onheil besparen”, aldus Miguel De Bruycker.

“We moeten leren om ons, ook in het online leven, te beschermen. Thuis doen we de deur op slot. Waarom laten we onze computers, tablets en smartphones dan wel openstaan?”, zegt Christine Darville, voorzitster van de Cyber Security Coalition, een platform dat securityspecialisten uit overheidsorganisaties, bedrijven en academia samenbrengt. 


Test of je onbewust cybercriminelen helpt op www.safeonweb.be
Op de website www.safeonweb.be kan je scannen of je een virus hebt én krijg je tips om je beveiliging te verbeteren. “Beschouw het als een grote schoonmaakactie van je computer, tablet of smartphone”, besluit Christine Darville.
Honderden organisaties, waaronder  overheden, banken, internetproviders en initiatieven zoals de Digitale Week, zullen de campagne ondersteunen.

#####

Over het Centrum voor Cybersecurity België:
Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is het nationale centrum voor cyberveiligheid in België. Het CCB stelt tot doel het superviseren, het coördineren en het waken over de toepassing van de Belgische strategie betreffende cyberveiligheid. Door het optimaliseren van de informatie-uitwisseling zullen de bevolking, de bedrijven de overheid en de vitale sectoren zich gepast kunnen beschermen.

www.ccb.belgium.be

Perscontact Centrum voor Cybersecurity België
Andries Bomans
T: +32 471 44 08 52
Andries.bomans@ccb.belgium.be


Over de Cyber Security Coalition:
De “Cyber Security Coalition” brengt securityspecialisten uit overheidsorganisaties, bedrijven en academia samen met het oog op een efficiëntere verdediging van de overheid, het bedrijfsleven en de burgers tegen cybermisdaad in België. De Coalition rekent hiervoor op de uitwisseling van ervaringen tussen de leden, evenals publicaties met adviezen voor bedrijven en bewustwordingscampagnes naar het grote publiek. De Coalition zal tevens de overheid en het bedrijfsleven adviseren bij het opstellen en uitwerken van de nodige beleidslijnen inzake cybersecurity.

www.cybersecuritycoalition.be

Perscontact Cyber Security Coalition
Sofie De Moerloose
T: 0478 78 96 07
info@cybersecuritycoalition.be