27 apr 2012 13:22

Herberekening van het globaal budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurt een ontwerp van kb* goed dat het globaal budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen herberekent in functee van de begrotingscontrole van 2012.

Tijdens de begrotingscontrole 2012, werd beslist om het budget voor de pilootprojecten vanaf 1 januari 2012 met vijf miljoen euro te verminderen en het budget voor registratie van de minimale psychiatrische gegevens vanaf 1 juli 2012 met twee miljoen euro te verminderen. 

Het herberekende globaal budget bedraagt 7 527 314 856 euro. Het houdt ook rekening met de indexverhoging van 1 november 2012.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2012, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.