19 dec 2019 15:22

Herdenking 75 jaar sociale zekerheid: sociale partners bevestigen uitgangspunten Sociaal Pact

Op 28 december 1944 werd de Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ondertekend. Het was de start van zowel de moderne sociale zekerheid als van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Om dat heuglijke feit te herdenken, organiseert het Beheerscomité van de RSZ op 20 december 2019 een plechtigheid in het halfrond van de Kamer van volksvertegenwoordigers (Leuvenseweg 13, 1000 Brussel).

Tijdens dit evenement zullen de sociale partners een gezamenlijke verklaring afleggen, waarin zij de uitgangspunten van de sociale zekerheid bevestigen. Minister van sociale zaken Maggie De Block zal de plechtigheid afsluiten.

Journalisten zijn van harte welkom op dit evenement.

De tekst van de verklaring zal na afloop ter beschikking worden gesteld van de pers.

Programma

15 uur - Plechtigheid
•    Welkom door Koen Snyders, administrateur-generaal van de RSZ
•    Enkele beschouwingen door Paul Soete, voorzitter van het Beheerscomité van de RSZ
•    Tussenkomsten door de sociale partners
•    Slotwoord door Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken
16 uur - Receptie