04 nov 2011 11:22

Herdenking van de eerste wereldoorlog

Oganisatie van de herdenking van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in België

Oganisatie van de herdenking van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in België

De ministerraad neemt kennis van de voorbereiding van de herdenking van de Eerste Werledoorlog in België. Op 15 oktober 2014 wordt een nationale herdenkingsceremonie georganiseerd in aanwezigheid van de staats- en regeringsleiders van de betrokken landen. De evenementen gaan door in Brussel, Ieper en Luik.

Tussen 2014 en 2018 vinden er allerhande culturele, artistieke, historische en wetenschappelijke evenementen plaats. Het federale meerjarige programma wordt uitgewerkt in samenwerking met de gewesten, de gemeenschappen en de buurlanden.

Een organisatiecomité zal de voorbereiding leiden en twee werkgroepen overkoepelen: een voor de nationale herdenkingsceremonie en een andere voor het meerjarige programma. De heer Paul Breyne zal het comité voorzitten. Hij wordt aangewezen als commissaris-generaal nadat zijn huidige mandaat van gouverneur van de provincie West-Vlaanderen erop zit. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister staat in voor het secretariaat.