02 apr 2004 17:00

Herdenking van de genocide in Rwanda

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad besloten zijn engagement in de herdenking van de 10de verjaardag van de genocide in Rwanda op zichtbare en betekenisvolle wijze in te vullen.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad besloten zijn engagement in de herdenking van de 10de verjaardag van de genocide in Rwanda op zichtbare en betekenisvolle wijze in te vullen.

De Ministerraad (*) kondigde reeds verschillende initiatieven aan, zoals het aanleggen en opwaarderen van een Memorial en een site alsook het oprichten van een herinneringsoord in Camp Kigali. België steunt tevens de organisatie van de Internationale Genocide Conferentie in Kigali (van 3 tot 6 april 2004) en heeft zijn steun verleend voor de verwezenlijking van twee herdenkingszuilen in Brussel en Kigali. De Belgische regering zal op de herdenkingsplechtigheden in Kigali vertegenwoordigd worden door de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Ook de familieleden van de tijdens de genocide vermoorde landgenoten zullen samen met deze ministeriële delegatie kunnen deelnemen aan de plechtigheden. Bij de huldeplechtigheid in Brussel, op 7 april 2004, aan het Graf van de Onbekende Soldaat, ter ere van de Belgen gevallen tijdens vredesmissies sedert 1945, wordt de regering vertegenwoordigd door Vice-Eerste Minister Laurette Onkelinx. Diezelfde dag, die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen werd tot internationale dag van bezinning over de genocide in Rwanda, zullen op alle openbare gebouwen van het land de vlaggen halfstok worden gehesen. (*) van 28 november 2003