19 dec 2003 16:00

Herdruk- en druktoestellen voor Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad toelating gegeven voor een huurcontract, gedurende vijf jaar, voor multifunctionele herdruktoestellen en voor drukmateriaal, onderhoud inbegrepen.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad toelating gegeven voor een huurcontract, gedurende vijf jaar, voor multifunctionele herdruktoestellen en voor drukmateriaal, onderhoud inbegrepen.

De opdracht zal worden gesloten overeenkomstig de algemene aanbestedingsprocedure na Europese en nationale bekendmaking. De inhuring van deze toestellen door Landsverdediging laat toe: - inzake kantoorautomatisering de herdrukmiddelen te harmoniseren en te standaardiseren; - de herdrukcentra structureel aan te passen en hun aantal van 25 terug te brengen op 4 eenheden; - het personeelsbestand met zowat 90 functies te verminderen. Dit dossier past in het nieuwe beheersbeleid tot optimalisering van het aankoopbeleid.