11 okt 2022 16:02

Herfstoproep van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk : Samen tegen corona! Laat u vaccineren, neem de herfstbooster, neem de generieke gids als inspiratiebron

Cijfers wijzen duidelijk uit dat het aantal coronabesmettingen opnieuw aan het stijgen is. Een nieuwe coronagolf is dus op komst. Dat zal helaas ook weer de druk op het zorgpersoneel verhogen en op de werkvloer zorgen voor meer absenteïsme wegens ziekte en isolatie. Dit alles baart ook de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk zorgen.

Ze hebben daarom recent overleg gepleegd met het hoofd van de FOD Volksgezondheid en met de professor die de leiding heeft over de groep biostatistici, die deze nieuwe golf hadden voorspeld.

Er zijn opnieuw twee belangrijke middelen die kunnen worden ingezet om de stijgende golf in te dijken.
Vooreerst is het belangrijk dat voldoende mensen in de samenleving zijn gevaccineerd. Indien minstens de helft van de vijftigplussers het aangeboden boostervaccin neemt, zal de golf sterk afgezwakt worden, mede doordat zij die recent een COVID-besmetting hebben doorgemaakt, net als een gevaccineerde, over voldoende antistoffen beschikken. Maar ook voor personen beneden de vijftig jaar blijft vaccinatie aanbevolen, omdat ook zij best ziek kunnen zijn ingevolge een besmetting en ook, zij het in mindere mate als oudere personen, een risico lopen op langdurige symptomen zoals ademhalingsproblemen, die normaal functioneren belemmeren.

Daarnaast zijn ondernemingen in staat door het nemen van een aantal relatief eenvoudige preventiemaatregelen een belangrijke bijdrage te leveren aan het onder controle brengen van de virusverspreiding. Iedereen die de voorbije jaren in de onderneming heeft gewerkt kent reeds de preventiemaatregelen zoals opgesomd in de Generieke Gids die tijdens de pandemie werd uitgewerkt om de overdracht van een infectieus agens in de onderneming te voorkomen. Zonder het nemen van deze maatregelen tijdens eerdere coronagolven zou de arbeidsplaats allicht een grote bron van virusverspreiding zijn geweest, net omdat werknemers er gedurende langere tijd samen zijn.

Het is daarom erg belangrijk dat men ook nu zo snel mogelijk in de ondernemingen overleg pleegt over welke maatregelen men in de eerstvolgende weken best neemt om virusverspreiding op het werk onder controle te houden. Zo wordt vooral vermeden dat mensen die dicht bij elkaar werken ook binnen eenzelfde korte periode ziek worden of zich moeten isoleren. De uitval door ziekte dreigt nog meer doordat men dit najaar ook een sterke griepgolf verwacht. Gelukkig is het zo dat de maatregelen die verspreiding van het coronavirus belemmeren ook zeer efficiënt zijn tegen de verspreiding van andere virussen, zoals het griepvirus. Dat was ook de reden waarom we de voorbije twee jaar geen grote griepepidemie hebben gekend.

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk roepen dan ook alle werknemers op om in te gaan op de uitnodiging voor een herfstvaccinatie tegen COVID-19. Ze verzoeken alle werkgevers en werknemers ook om zo snel mogelijk overleg te plegen over het nemen van preventiemaatregelen om de verspreiding van het virus in de onderneming in te dijken, met de Generieke Gids als inspiratiebron.

Ze vragen tevens aan de vaccinatiecentra een zo breed mogelijke waaier van tijdssloten te voorzien zodat werknemers zelf het moment van de boostervaccinatie kunnen bepalen en om de continuïteit van de werking van de ondernemingen zoveel mogelijk te vrijwaren.


Contactpersonen:
Karel Van Damme
Voorzitter
Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
Tel. +32 476 55 50 01
Karel.vandamme@werk.belgie.be

Nadine Gilis
Secretaris
Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
Tel. +32 470 20 77 17
Nadine.gilis@werk.belgie.be