31 jan 2003 16:00

Herhuisvesting van de ambtenaren van de Financietoren

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met de definitieve herhuisvesting van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, die momenteel ondergebracht zijn in de Financietoren.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met de definitieve herhuisvesting van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, die momenteel ondergebracht zijn in de Financietoren.

Gelet op de omvang van de oppervlakte die moest gevonden worden (+/- 100.000 m² bruto) bleken slechts twee gebouwen geschikt: de "North Galaxy", in de nabijheid van het Noordstation en het "Eurostation 2", in de nabijheid van het Zuidstation. Uiteindelijk werd gekozen voor de offerte "North Galaxy". Het huurcontract van 18 jaar zal van start gaan op 1 december 2004, met een vrijstelling van huur voor 6 maanden. De terbeschikkingstellingen zullen gespreid worden van maart tot september 2004. De werkzaamheden voor eerste installatie worden gedragen door de Regie der Gebouwen en door de FOD Financiën, volgens een verdeelsleutel die nog nader moet worden bepaald. De begrotingsweerslag van dit huurcontract is de volgende: Voor 2004: 239.343 euro; 2005: 17.244.868 euro; 2006: 20.411.022 euro; 2007: 20.717.181 euro. Voor de herhuisvesting van de drukkerij van de FOD Financiën moet nog een oplossing worden gevonden. Ter herinnering: op 28 juni 2002 had de Ministerraad zijn principe-akkoord gegeven op de volledige evaluatie van de Financietoren (*). Het is de bedoeling om de eigenaar de gelegenheid te geven de nodige asbestverwijderings- en renovatiewerken te laten uitvoeren. (*) zie bericht nr. 17 van de Ministerraad van 5 juli 2002