02 apr 2004 17:00

Herhuisvesting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, gaf de Ministerraad aan laatstgenoemde toelating om de Regie der Gebouwen te belasten met de huur, ten behoeve van de diensten van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, van een gebouw gelegen Kroonlaan, 153 te Elsene.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, gaf de Ministerraad aan laatstgenoemde toelating om de Regie der Gebouwen te belasten met de huur, ten behoeve van de diensten van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, van een gebouw gelegen Kroonlaan, 153 te Elsene.

Het WIV is momenteel gehuisvest in de Juliette Wytsmanstraat, waar het te kampen heeft met een tekort aan laboratoria en kantoren.