20 apr 2018 15:20

Hernieuwing en aanwijzing van sommige leden van de federale politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende hernieuwing en aanwijzing van sommige leden van de federale politieraad.

Het ontwerp:

 • hernieuwt het mandaat van Christian De Valkeneer als plaatsvervangend lid voor vier jaar met ingang van 3 oktober 2016
 • wijst Françoise Pigeolet aan als effectief lid voor vier jaar met ingang van de datum van de ondertekening van dit ontwerp
 • wijst Gilles Mahieu aan als effectief lid voor vier jaar met ingang van 10 januari 2018
 • wijst Michel Goovaerts aan als effectief lid voor vier jaar met ingang van 12 oktober 2017
 • wijst Lodewijk De Witte aan als plaatsvervangend lid voor vier jaar met ingang van 10 januari 2018
 • wijst Guido Vermeiren aan als plaatsvervangend lid voor vier jaar met ingang van de datum van de ondertekening van dit ontwerp
 • wijst Olivier Anciaux aan als plaatsvervangend lid voor vier jaar met ingang van de datum van de ondertekening van dit ontwerp
 • wijst Jean-Marie Cheffert aan als plaatsvervangend lid voor vier jaar met ingang van de datum van de ondertekening van dit ontwerp
 • wijst Bernard Clerfayt aan als plaatsvervangend lid voor vier jaar met ingang van de datum van de ondertekening van dit ontwerp
 • wijst de heer Serge Muyters aan als plaatsvervangend lid voor vier jaar met ingang van 12 oktober 2017
 • regulariseert de situatie van Marc Garin, die heeft gezeteld van 1 juni 2016 tot 13 september 2017