03 dec 2015 12:31

Hernieuwing mandaat algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin het mandaat van de algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg hernieuwd wordt. 

Het mandaat van Raphaël Mertens, houder van de managementfunctie algemeen directeur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, wordt vanaf 1 december 2015 voor een nieuwe periode van zes jaar verlengd. De betrokkene voldoet aan alle reglementaire voorwaarden om hem opnieuw deze functie toe te kennen.