13 okt 2023 16:54

Hernieuwing mandaat van een lid van het Auditcomité van de federale overheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de hernieuwing van het mandaat van een lid van het Auditcomité van de federale overheid. 

Het mandaat van Wim De Naeyer als lid van het Auditcomité van de federale overheid wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.