14 jul 2017 15:58

Hernieuwing van de contracten voor elektronische identiteitskaarten - goedkeuring van de bijzondere bestekken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de bijzondere bestekken goed in het kader van de overheidsopdrachten voor de hernieuwing van de contracten met betrekking tot de elektronische identiteitskaarten. 

Het gaat om twee overheidsopdrachten, uitgeschreven via onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking:

  • de ene opdracht heeft een duur van vijf jaar en heeft betrekking op de ontwikkeling van de applicatie Belpic en assistentie bij het projectmanagement
  • de andere opdracht heeft een duur van tien jaar en heeft betrekking op de identiteitskaarten en aanverwante identiteitsdocumenten en de certificatiediensten 

De ministerraad neemt akte van de stand van zaken van het dossier, keurt de bijzondere bestekken goed en stemt in met de voortzetting van de opdrachtprocedures.