31 jan 2020 14:18

Hernieuwing van de managementfunctie van de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de managementfunctie van de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen hernieuwt.

Het huidige mandaat van de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen, Laurent Vrijdaghs, eindigt op 31 januari 2020. Het ontwerp hernieuwt zijn mandaat voor zes jaar vanaf 1 februari 2020.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.