12 jul 2019 18:09

Hernieuwing van de normen voor bedrijfsvoertuigen die via herbelegging zijn verkregen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wijzigt wat de vrijstelling van de meerwaarden gerealiseerd op bepaalde bedrijfsvoertuigen betreft.

Dit ontwerp hernieuwt de normen waaraan de bedrijfsvoertuigen die via herbelegging zijn verkregen, moeten beantwoorden in het kader van de vrijstelling van de meerwaarden die op bedrijfsvoertuigen zijn verwezenlijkt, overeenkomstig het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Het doel van deze normen is het verbeteren van het bedrijfsvoertuigenpark, zowel qua veiligheid als op ecologisch vlak.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.