29 mrt 2012 16:22

Hernieuwing van de raad van bestuur en van het bestendig comité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle om vijf effectieve en vijf plaatsvervangende leden aan te stellen van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB):

Als effectief lid van de raad van bestuur:

  • de heer Alfons Geerts
  • de heer Pascal Vanderbecq
  • de heer Olivier Charon
  • mevrouw Anne Reul
  • de heer Romain Cools

als plaatsvervangend lid van de raad van bestuur:

  • mevrouw Sybille Mazay
  • de heer Guy Vanbelle
  • de heer Guy Gallet
  • de heer Koenraad Vangoidsenhoven.
  • mevrouw Jeannine Noyen

De heer Alfons Geerts wordt bevestigd als vertegenwoordiger van de federale staat in het bestendig comité van het BIRB.