25 apr 2014 18:26

Hernieuwing van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de FPIM

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

Het ontwerp hernieuwt het mandaat van de heer Jan Verschooten als ondervoorzitter van de raad van bestuur, voor een hernieuwbare termijn die verstrijkt op 31 oktober 2018.