22 jun 2018 16:30

Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering hernieuwt.

Het mandaat van Christine Miclotte wordt hernieuwd voor een duur van zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.