17 jul 2015 19:04

Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Het mandaat van administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van de heer Frank Robben wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar, vanaf 1 oktober 2015.