03 mei 2024 17:51

Hernieuwing van het mandaat van beheerder van de Raad van State

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot hernieuwing van het mandaat van beheerder van de Raad van State.

Het mandaat van Klaus Vanhoutte als beheerder van de Raad van State wordt met vijf jaar verlengd vanaf 16 mei 2024.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van beheerder van de Raad van State, bedoeld in artikel 102bis, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973