25 apr 2020 21:45

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de houder van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) hernieuwt.

Het mandaat van Eric Teunkens als adjunct-administrateur-generaal bij de HZIV eindigt op 30 april 2020. Het ontwerp hernieuwt dit mandaat met zes jaar vanaf 1 mei 2020.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.