24 jan 2020 18:00

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) hernieuwt.

Het mandaat van Thibaut Duvillier als adjunct-administrateur-generaal bij de KSZ eindigt op 29 februari 2020. Het ontwerp hernieuwt zijn mandaat voor zes jaar vanaf 1 maart 2020.