08 feb 2019 18:19

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) hernieuwt.

Het mandaat van Jocelyne Julémont als adjunct-administrateur-generaal van de RJV wordt voor zes jaar hernieuwd vanaf 1 juni 2019.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.